Logo du site
Plateforme STELLA MARE | UMS3514 - CNRS / Università di Corsica
Attualità
Plateforme STELLA MARE  |
Attualità

Journée "Sapè, Scopre, Sparte" à Stella Mare

LORENZINI JEAN-CHARLES | Mise à jour le 23/05/2019
Rendez-vous

Mercredi 29 mai 2019 à 09h00

Plateforme STELLA MARE, Biguglia, Bastia

Contact
En partenariat avec :
Cucina Corsa,Lycée hôtelier Fred Scamaroni